Rzeczoznawca budowlany Kielce

Odbiór nowo wybudowanego domu, ocena stanu technicznego budynku przy decyzji o przebudowie, remoncie czy sprzedaży — każda z tych sytuacji wymaga wypowiedzi i podpisu eksperta. Dokument potwierdzający aktualny stan budynku to nie tylko gwarancja działań zgodnych z przepisami i wymaganiami urzędników, ale też prawdziwy atut przy wycenie lub sprzedaży nieruchomości. Najczęściej właściciele bądź inwestorzy starają się o niego dopiero tedy, gdy pojawi się taki wymóg. Zawsze warto dołożyć starań, by zajął się tym doświadczony znawca tematu — rzeczoznawca budowlany.

Prawo budowlane wyróżnia dwa rodzaje dokumentów określających aktualny stan techniczny budynku. Ocena wiążąca prawnie może zostać zawarta w opinii lub ekspertyzie budowlanej. Różnica polega na tym, że opinia zostaje ustalona na podstawie oględzin i szacunków, zaś na potrzeby ekspertyzy należy dokonać szeregu obliczeń, pomiarów i badań, których wyniki zostaną zawarte w ostatecznym dokumencie. Ekspertyza budowlana powinna się składać z:

  • opisu celu sporządzenia,
  • wykazu badanych elementów  konstrukcyjnych budynku z dokładnymi wymiarami i opisem materiałów,
  • prezentacji metody posadowienia fundamentów, a także konstrukcji ścian, stropu i dachu,
  • części prezentującej wszystkie badania i odkrywki,
  • dokumentacji fotograficznej i rysunkowej,
  • załączonych obliczeń nt. obciążeń elementów konstrukcyjnych,
  • ostatecznych wniosków z pomiarów i badań z oceną przyczyn powstawania uszkodzeń i zaleceniami ws. napraw i wzmocnień,
  • zaleceń dotyczących metod wykonania tych napraw.

Nawet jeśli stosowny urząd w swojej decyzji zaleci jedynie wydanie opinii na temat stanu budynku, warto poprosić o nie rzeczoznawcę budowlanego, choć w myśl przepisów prawa może je wydać każdy inżynier budownictwa. Doświadczenie w ocenie stanu technicznego jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na przeprowadzenie remontu czy modernizacji, które usuną przyczyny uszkodzeń w nieruchomości. Niestety, często traktuje się je jako urzędniczą formalność, dlatego wielu wystawców w przypadku opinii ogranicza się jedynie do złożenia podpisu. Tymczasem przeprowadzenie analiz to znakomita okazja do dokładnej kontroli wszystkich elementów konstrukcji, instalacji i wykończenia, umożliwiającej lokalizację usterek. To najlepsza droga do polepszenia stanu technicznego budynku, co z kolei ma duży wpływ na samopoczucie mieszkańców. Zapraszam do skorzystania z usług rutynowanego fachowca — wystawiam opinie i przeprowadzam ekspertyzy budowlane w Kielcach i całym regionie, ze szczególną dbałością o kondycję domów i mieszkań.

Nadzór inwestorski

Organ wydający pozwolenie na budowę lub osoba rozpoczynająca budowę podejmuje decyzję o ustanowieniu dodatkowej kontroli nad procesami budowlanymi, które zachodzą na miejscu powstania przyszłej nieruchomości. Nadzór inwestorski ustalony przez urząd w Kielcach oznacza powołanie specjalisty kontrolującego obiekt w trakcie jego powstawania. Kiedy zgodnie z prawem powstaje obowiązek powołania takiej osoby, wyrażony w decyzji o pozwoleniu na budowę? Właściwy organ ustala opiekę znawcy sztuki budowlanej w przypadku wysokiego stopnia skomplikowania projektu architektonicznego lub dodatkowych uwarunkowań wynikających z ukształtowania terenu. Może to być również umotywowane ewentualnymi skutkami budowy dla środowiska naturalnego, wynikającymi z tzw. decyzji środowiskowej. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w jednym z rozporządzeń wymienia także szczególne rodzaje obiektów, przy których musi zostać ustalony nadzór inwestorski.

Główne wytyczne dla specjalisty z uprawnieniami do sprawowania kontroli nad budową dotyczą jej zgodności z projektem. To reprezentant interesów inwestora przy powstawaniu nieruchomości sprawdza i dokonuje odbiorów poszczególnych etapów, ocenia jakość wykonanych prac, ustala zakres usterek do usunięcia i kontroluje rozliczenia. Przeciętnemu prywatnemu inwestorowi trudno ocenić wszystkie etapy i aspekty prac, dlatego rzetelny nadzór to najlepszy sposób na doprowadzenie wznoszenia wymarzonego domu. Jako rzeczoznawca sprawuję go zawsze w interesie przyszłego właściciela, oferując swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu sztuki budowlanej.

Wycena nieruchomości

Decyzja o sprzedaży domu czy mieszkania nie należy do łatwych, a jej finalizacja często przeciąga się w czasie. Dużą pomocą w tej operacji okazuje się uczciwe oszacowanie wartości budynku czy lokalu. Należy przy nim wziąć pod uwagę rozmaite aspekty, m.in.: wiek, stan techniczny wszystkich części, zwłaszcza odpowiadających za nośność konstrukcji. Rzetelna ocena niewidocznych fragmentów, od których zależy trwałość konstrukcji, takich jak fundamenty czy więźba dachowa, może zaważyć na ostatecznej wartości. Jedynie oficjalny dokument, wystawiony przez uprawnionego rzeczoznawcę, będzie stanowić ostateczny, przekonywający argument.

Uczciwa transakcja powinna odbywać się w oparciu faktyczną kondycję obiektu. W mojej ofercie znajduje się również wycena nieruchomości w Kielcach i całym regionie świętokrzyskim. Korzystając z wiedzy, doświadczenia i metod określania stanu konstrukcji, dokonuję oszacowania właściwości budynku i jego wartości. Wycena przed wystawieniem na sprzedaż pozwala właścicielom proponować realne kwoty i przyspiesza dokończenie transakcji.